e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [12, 16] U+74A0
Show stroke order phan
 fán
♦(Danh) Dư phan : xem .