e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [12, 16] U+7490
Show stroke order lộ
 lù
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp. ◇Khuất Nguyên : Quan thiết vân chi thôi ngôi, Bị minh nguyệt hề bội bảo lộ , (Cửu chương , Thiệp giang ) Đội mũ "thiết vân" cao chót vót, Đeo hạt châu "minh nguyệt" hề tuyệt đẹp. § "Thiết vân" mũ cao sát tận mây; "minh nguyệt" tên ngọc sáng như ánh trăng.