e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [9, 13] U+7457
Show stroke order viện
 yuàn,  huán
♦(Danh) Một loại ngọc bích có lỗ tròn to ở giữa, có thể làm thành vòng đeo tay.