e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7426
Show stroke order
 qí
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp.
♦(Hình) Tốt đẹp, không phải tầm thường.
♦(Hình) Kì lạ, kì dị.


1. [瑰琦] khôi kì