e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+741B
Show stroke order sâm
 chēn
♦(Danh) Đồ quý báu, trân bảo. § Thường dùng làm vật cống hiến. ◇Văn tuyển : Kì ngân tắc hữu thiên sâm thủy quái (Mộc hoa , Hải phú ) Bờ nước đó có báu trời quái nước.
♦(Danh) Chỉ ngọc. ◎Như: sâm bản cái hốt bằng ngọc. ◇Nhậm Quảng : Ngọc hốt viết sâm bản (Thư tự chỉ nam , Triều sự điển vật ).