e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [7, 11] U+73FD
Show stroke order thỉnh
 tìng
♦(Danh) Cái hốt bằng ngọc của vua cầm.