e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [10, 13] U+7345
29509.gif
Show stroke order
 shī
♦(Danh) Sư tử. § Phân bố ở Ấn Độ và Phi Châu.