e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [6, 10] U+72E3
Show stroke order triệu, a
 zhào
♦§ Tham khảo: Phật Quang Đại Từ Điển . Xem a : Tất Đàm tự (a, đoản âm) (a, ).