e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [13, 17] U+71EE
Show stroke order tiếp
 xiè
♦(Động) Điều hòa. ◎Như: tiếp lí âm dương điều hòa âm dương (công việc của quan tể tướng).
♦(Danh) Họ Tiếp.