e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [12, 16] U+71B9
Show stroke order hi
 xī
♦(Hình) Tảng sáng, mới hé sáng. ◇Đào Uyên Minh : Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hi vi , (Quy khứ lai từ ) Hỏi khách đi đường về con đường phía trước, giận ánh sáng ban mai còn mờ nhạt.