e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [13, 16] U+6FBC
Show stroke order phích
 pì
♦(Động) Bình phích : xem bình .