e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F7E
Show stroke order lân
 lín
♦(Hình) Trong vắt (nước).