e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F7C
Show stroke order đồng
 tóng,  chōng,  zhōng
♦(Danh) Đồng Quan tên huyện ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.