e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F7A
Show stroke order sàn
 chán
♦§ Xem sàn sàn .


1. [潺潺] sàn sàn 2. [潺湲] sàn viên