e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F5E
Show stroke order lộ
 lù
♦(Danh) Sông Lộ , tức Nộ giang , phát nguyên từ Tây Tạng, chảy qua Vân Nam, qua Miến Điện, đổ vào Ấn Độ dương.