e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [10, 13] U+6ECE
Show stroke order huỳnh
 xíng,  yīng,  yíng
♦(Danh) Tên một cái chằm ngày xưa, đến thời nhà Hán bị lấp thành bình địa, nay ở vào khoảng tỉnh Hà Nam.