e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E32
Show stroke order tuyển
 xuàn
♦(Danh) Một phép vẽ, lấy mực hay chất màu thấm xuống giấy, thêm nước, tô đậm hay nhạt cho thích hợp.