e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DFD
Show stroke order nhị
 zhǐ
♦(Danh) Tên sông.
♦(Danh) Nhị Khê tên đất, quê hương Nguyễn Trãi , nay thuộc Thương Tín, Hà Tây.