e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D85
Show stroke order niết
 niè
♦(Động) Nhuộm thâm. ◇Sử Kí : Bất viết kiên hồ, ma nhi bất lấn, bất viết bạch hồ, niết nhi bất truy , , , (Khổng Tử thế gia ) Nói chi cứng chắc, mà mài không mòn, nói chi trắng tinh, mà nhuộm không đen.


1. [涅槃] niết bàn