e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D34
Show stroke order bình
 píng
♦(Động) Bình phích khoáng đập giặt bông, sợi. ◇Trang Tử : Tống nhân hữu thiện vi bất quân thủ chi dược giả, thế thế dĩ bình phích khoáng vi sự , (Tiêu dao du ) Người nước Tống có kẻ khéo làm thứ thuốc cho khỏi nứt nẻ tay, đời đời làm nghề đập giặt sợi bông.
♦(Trạng thanh) Thùng, thình, bình (tiếng nước, tiếng trống, tiếng thanh la, ...). ◎Như: bình phanh thùng thình.