e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [5, 8] U+6CBC
27836.gif
Show stroke order chiểu
 zhǎo
♦(Danh) Ao nước. ◎Như: chiểu trạch ao đầm. ◇Chu Văn An : Ngư phù cổ chiểu long hà tại (Miết trì ) Cá nổi trong ao xưa, rồng ở chốn nào?