e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [4, 7] U+6C68
Show stroke order mịch
 mì
♦(Danh) Sông Mịch. § Hai con sông Mịch La cùng chảy một dòng nên gọi là sông Mịch La .