e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 82 毛 mao [8, 12] U+6BF1
Show stroke order cúc
 jū
♦§ Xưa dùng như chữ cúc .