e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 79 殳 thù [8, 12] U+6BBD
27581.gif
Show stroke order hào, hiệu
 yáo,  xiáo,  xiào
♦(Hình) Lẫn lộn, hỗn tạp.
♦(Danh) Thức ăn. § Thông hào .
♦(Danh) Tên núi ở tỉnh Hà Nam. § Thông hào .
♦Một âm là hiệu. (Danh) Thông hiệu .