e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 78 歹 ngạt [15, 19] U+6BB1
Show stroke order tiêm
 jiān
♦Tục dùng như chữ tiêm .