e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [14, 18] U+6AB3
Show stroke order tân
 bīn,  bīng
♦(Danh) § Xem tân lang .


1. [檳榔] tân lang