e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [11, 15] U+69E4
Show stroke order liên
 lián
♦(Danh) Một thứ cây mọc thành bụi (theo sách xưa).
♦(Danh) Nhà nhỏ liền nhau bên cạnh lầu gác.
♦(Danh) Liên gia cái neo dùng để đập lúa (nông cụ thời xưa). Cũng viết là .
♦(Danh) Lựu liên trái sầu riêng.