e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [7, 11] U+6876
26742.gif
Show stroke order dũng
 tǒng
♦(Danh) Cái thùng gỗ hình tròn. ◎Như: thủy dũng thùng nước. ◇Thủy hử truyện : Khai liễu dũng cái, chỉ cố yểu lãnh tửu khiết , (Đệ tứ hồi) (Lỗ Trí Thâm) mở nắp thùng, cứ múc rượu lạnh mà uống.
♦(Danh) Lượng từ: thùng. ◎Như: lưỡng dũng khí du hai thùng dầu xăng.


1. [馬桶] mã dũng