e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 74 月 nguyệt [16, 20] U+6727
Show stroke order lông
 lóng,  lǒng
♦(Tính, phó) § Xem mông lông .


1. [朦朧] mông lông