e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 74 月 nguyệt [14, 18] U+6726
Show stroke order mông
 méng
♦(Tính, phó) § Xem mông lông .


1. [朦朧] mông lông