e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [13, 17] U+66D6
26326.gif
Show stroke order ái
 ài
♦(Hình) Đen tối, hôn ám, không rõ ràng. ◎Như: yểm ái mờ mịt.


1. [曖昧] ái muội