e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [12, 16] U+66C1
Show stroke order kị
 jì
♦Cũng như .