e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [12, 16] U+66C0
Show stroke order ê
 yì
♦(Hình) Âm u (tiết trời).
♦(Hình) Hôn ám, không rõ ràng.