e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [8, 12] U+667B
Show stroke order yểm
 ǎn,  yǎn
♦(Hình) Tối, không sáng. ◇Nhạc phủ thi tập : Yểm yểm nhật dục minh (Tạp khúc ca từ thập tam ) Âm u ngày sắp tối.
♦(Hình) U ám, hôn ám. ◎Như: yểm thế thời hôn ám.