e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [9, 12] U+63EE
25582.gif
Show stroke order huy
 huī
♦(Động) Rung động, lay động, vẫy. ◎Như: huy đao khoa đao, huy hào quẫy bút, huy thủ vẫy tay. ◇Đỗ Phủ : Thoát mạo lộ đính vương công tiền, Huy hào lạc chỉ như vân yên , (Ẩm trung bát tiên ca ).
♦(Động) Gạt. ◎Như: huy lệ gạt lệ. ◇Chu Văn An : Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy (Miết trì ) Nghe nhắc đến vua trước, thầm gạt nước mắt.
♦(Động) Vung ra, mở rộng, tán phát. ◎Như: huy kim như thổ vung vãi tiền như đất, huy hoắc phung phá, phát huy khai triển, mở rộng.
♦(Động) Ra lệnh, chỉ thị. ◎Như: huy lệnh tiền tiến ra lệnh tiến lên, chỉ huy quân đội điều khiển quân đội.


1. [指揮] chỉ huy 2. [揮動] huy động 3. [揮霍] huy hoắc