e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [5, 8] U+62B6
Show stroke order sất
 chì
♦(Động) Đánh, vụt, quất (bằng roi). ◇Tả truyện : Vô úy sất kì bộc dĩ tuẫn (Văn công thập niên ) Không sợ đánh roi đày tớ để trừng phạt.