e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [4, 7] U+6293
25235.gif
Show stroke order trảo, trao
 zhuā,  zhāo
♦(Động) Cào, gãi. ◎Như: trảo dưỡng gãi ngứa, trảo đầu gãi đầu.
♦(Động) Quắp lấy, quơ lấy, bám. ◎Như: lão ưng trảo tiểu kê diều hâu quắp lấy gà con.
♦(Động) Bắt, tóm. ◎Như: trảo tặc bắt giặc, trảo tiểu thâu tóm tên ăn trộm.
♦(Động) Cầm, nắm. ◎Như: trảo trụ cơ hội nắm lấy cơ hội, trảo trụ yếu điểm nắm giữ trọng điểm.
♦(Động) Thu hút, cuốn hút, lôi cuốn, khống chế, hấp dẫn. ◇Ba Kim : Nhất trận khủng phố đích cảm giác trảo trụ liễu ngã (Lạc bạc nhĩ tiên sanh ). ◇Từ Trì : Hí nhất khai tràng tựu trảo trụ liễu tha (Mẫu đan , Thất).
♦(Động) Bó, buộc. ◇Tây du kí 西: Thả thủ nhất cá đại miệt la, bả tác tử trảo liễu, tiếp trường tác đầu, trát khởi nhất cá giá tử, bả tác trảo tại thượng diện , , , , (Đệ ngũ tứ hồi).
♦(Động) Gảy đàn tranh. ◇Khổng Thượng Nhậm : Viễn vọng Tây Tần hữu thiên tử khí, na cường binh doanh lí ngã khứ trảo hưởng tranh 西, (Đào hoa phiến , Thính bại ).
♦(Động) Pha chế thuốc. ◇Lưu Bán Nông : Hoa thượng thập khối thỉnh cá đại phu lai, tái hoa thập khối trảo tễ dược , (Nghĩ nghĩ khúc , Chi nhị).
♦Một âm là trao. (Danh) Trao tử nhi trò chơi ném hột trái cây hay những hòn sỏi trên mặt nền, ai vạch được nhiều hình thì thắng. ◇Hồng Lâu Mộng : Tử Quyên đẳng chánh tại na lí trảo tử nhi, doanh qua tử nhi ni , (Đệ lục thập tứ hồi) Bọn Tử Quyên đang chơi đánh chắt ở đó, ai thắng thì được hạt dưa.