e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [13, 16] U+61CC
Show stroke order dịch
 yì
♦(Hình) Vui lòng, đẹp lòng. ◎Như: tự phất dịch có vẻ không vui lòng.