e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [10, 14] U+612C
Show stroke order tố, sách
 sù,  shuò
♦(Động) Mách bảo, nói cho biết. § Thông tố . ◇Tư Mã Thiên : Thâm u linh ngữ chi trung, thùy khả cáo tố giả , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Trong ngục tù u ám, giải bày được với ai?
♦(Động) Gièm pha, vu cáo, vu hãm. ◇Luận Ngữ : Công Bá Liêu tố Tử Lộ ư Quý Tôn (Hiến vấn ) Công Bá Liêu gièm pha Tử Lộ với Quý Tôn (quyền thần nước Lỗ).
♦(Động) Hướng về. § Thông tố .
♦Một âm là sách. (Hình) Sợ hãi. ◎Như: sách sách sợ sệt.