e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [5, 9] U+6031
Show stroke order thông
 cōng
♦§ Cũng như chữ thông hay .