e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [5, 8] U+6029
Show stroke order ni
 ní
♦(Hình) § Xem nữu ni .


1. [忸怩] nữu ni 2. [忸怩作態] nữu ni tác thái