e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [4, 7] U+5FFB
Show stroke order hãn
 xīn
♦(Hình) Hớn hở, vui vẻ. § Thông hân .