e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 60 彳 xích [9, 12] U+5FA8
Show stroke order hoàng
 huáng
♦(Động) § Xem bàng hoàng .


1. [彷徨] bàng hoàng