e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 60 彳 xích [5, 8] U+5F7F
彿Show stroke order phất
 fú
♦(Động) Phảng phất 彿: xem phảng .


1. [彷彿] phảng phất