e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 57 弓 cung [5, 8] U+5F29
Show stroke order nỗ
 nǔ
♦(Danh) Cái nỏ. ◇An Nam Chí Lược : Thần nỗ nhất phát sát vạn nhân (Cổ tích ) Nỏ thần bắn một phát giết được muôn người.


1. [弓弩] cung nỗ