e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 55 廾 củng [2, 5] U+5F01
24321.gif
Show stroke order biện, bàn, biền
 biàn,  pán
♦(Danh) Cái mũ lớn của đàn ông đời xưa. Chia ra hai thứ mũ da và mũ tước, mũ da để quan võ dùng, mũ tước để quan văn dùng.
♦(Danh) Quan cấp dưới hoặc quan võ thời xưa. § Ghi chú: Nhân mũ biện bằng da, là mũ quan võ đội nên gọi quan võ là biện. ◎Như: binh biện , tướng biện , v.v ◇Nguyễn Du : Châu biện văn tặc chí (Trở binh hành ) Quan võ ở châu nghe tin giặc đến.
♦(Danh) Họ Biện.
♦(Hình) Hấp tấp, nóng nảy. § Thông biện .
♦(Hình) Sợ hãi. ◇Hán Thư : Hữu liệt phong lôi vũ phát ốc chiết mộc chi biến, dư thậm biện yên! dư thậm lật yên! dư thậm khủng yên! , , , (Vương Mãng truyện ) Có tai họa nhiều mưa gió sấm sét tốc nhà gãy cây, ta thật sợ hãi, ta run rẩy quá, ta kinh hoảng lắm vậy.
♦(Động) Đặt, để trên hay trước mặt.
♦(Danh) Lấy tay đánh.
♦Một âm là bàn. (Hình) Vui, vui vẻ. ◇Thi Kinh : Bàn bỉ dư tư, Quy phi thì thì , (Tiểu nhã , Tiểu bàn ) Con quạ vui kia, Bay về thành đàn.
♦§ Ta quen đọc là biền.


1. [弁言] biện ngôn