e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 53 广 nghiễm [11, 14] U+5ED6
24278.gif
Show stroke order liệu
 liào
♦(Danh) Họ Liệu.