e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 53 广 nghiễm [3, 6] U+5E84
24196.gif
Show stroke order trang
 zhuāng
♦Tục dùng như chữ trang .
♦Giản thể của chữ .