e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [13, 16] U+5DAE
Show stroke order hiểm
 xiǎn
♦(Hình) Địa thế nguy hiểm, khó đi. ◇Lục Quy Mông : Thế lộ hi hiểm (Bỉ nông thi ) Đường đời hiểm trở.
♦(Hình) Cao vút.
♦(Phó) Chút xíu nữa, suýt. ◇Tam quốc diễn nghĩa : San pha thượng Mã Trung dẫn nhất quân, xuất nhất tiễn xạ trúng Hoàng Trung kiên oa, hiểm ta nhi lạc mã , , (Đệ bát thập tam hồi) Trên sườn núi Mã Trung dẫn một toán quân xuống, bắn một mũi tên trúng ngay hõm vai Hoàng Trung, (khiến Hoàng Trung) suýt ngã ngựa.