e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [7, 10] U+5CEA
Show stroke order dục
 yù
♦(Danh) Thung lũng.